İngilizce Dil Eğitimi

Eğitim Programımız

İki dille hayata adım atmak...

İngilizce derslerimizin amacı, ikinci dile yönelik empati ve merak uyandırmak ve çocukların bu dili kullanarak kendilerini ifade edecekleri bir ortam sağlamaktır. İngilizce ders planı büyük ölçüde grup öğretmenin ders programları ile paralellik gösterir. Bunun sebebi de öğrencilerin kendi ana dillerinde tanışıklık kurdukları kavram ve sözcükleri, yabancı bir dilde daha iyi anlayabilecek olmalarıdır. Yabancı dil öğretmenin keyfini ve cesaretini hissetmeleri için oyunlarla ve müzik etkinlikleriyle derslerimiz pekiştirilir.